Fotografia Mercè · Creixement d'una avellana, 2011